Den internasjonale coworking-dagen 2018

BETA coworking space feiret den internasjonale coworking-dagen 9. august. På International Coworking Day 2018 valgte vi å vise de internasjonale sidene ved bevegelsen gjennom å møte et coworking space, Ministry of New, i India på video!  

 

 

Coworking-statistikk 2018

Denne dagen skal sette fokus på coworking og gjøre det mer kjent. I følge 2018 Global Coworking Survey er det nå 14411 coworking spaces i verden og det anslås at 1,7 millioner mennesker vil jobbe fra et av 19000 coworking spaces innen utgangen av 2018.

Om Coworking og coworkere

Coworking spaces er mer enn kontorfellesskap med åpent landskap. Det er en internasjonal bevegelse, og kan vel også betegnes som en internasjonal industri, men den bunner i sterke bånd mellom mennesker som har lignende verdisett og søker et fellesskap. Coworkere er hvermannsen som er møkk lei av at pendling spiser opp familietida og jobben i «CORPORATE» tar luven av den indre drivkraften vi er så avhengige av for å være fornøyde. Det er folk som jobber alene, men søker et fellesskap rundt arbeidet sitt.Rural coworking skyter fart i 2018

Coworking er en grasrotbevegelse, og mange påstår den er et byfenomen - men kanskje det er fordi det var i byene coworking SPACES først dukket opp. Kontorfellesskapene der forlk som coworker kan drive på. Coworking i seg selv er derimot en kultur som bærer i seg sterke elementer fra adelsmerkene som har kjennetegnet bygdelivet: Fellesskap, samarbeid, frihet til å rå over egen jord og tid, livskvalitet og å drive med noe matnyttig som gir mening. Fremveksten av rurale coworking spaces er i alle fall på opptur i følge State of Coworking 2018.Globalisering gir grobunn for nye ideer

Globaliseringen og den økende mobiliseringen av folk som flytter stadig oftere har ført til at båndene mellom mennesker nå knyttes på tvers av sted. Det tette fellesskapet og identiteten som har vært knyttet til et fysisk sted, erstattes til en viss grad av identitet knyttet til arbeid. Og arbeidet kan i prinsippet gjøres hvor som helst og er mer bundet til personen som utfører det enn til arbeidsplassen. Slik har vi fått en stor del av arbeidsstokken som i prinsippet kan bo hvor som helst, og det gjør de. De slår seg ned i kortere eller lengre tid akkurat der de selv ønsker å bo.

Det er ikke om du er fra Lalm eller Lesja eller Liverpool som betyr noe, men hvordan du jobber. Og inspirasjonen flyter på tvers av både steder, land og kontinenter. 

Happy Coworking Day fra BETA coworking space til våre nye venner i Mumbai og ellers i verden!
Festival-research!
Til den kreative