Mangfoldet som mangler for bedre bunnlinje og større verdiskaping

photo-1573878589886-a56a5ad6d7b7

Hvordan skal vi få til mer lønnsomhet i bedriftene, mer offensiv næringsutvikling og større gründerånd i distriktene?

Jeg slår et slag for at vi må ha en aktiv strategi for å benytte mangfold som en ressurs. Vi trenger folk med ulik etnisk bakgrunn, melanin-mengde, religiøs overbevisning, ikke-troende, funksjonshemmede, folk med ADHD, de introverte, ulike aldersgrupper (I 2015 var gjennomsnittsalderen på de som starter et AS i Norge 40 år), folk med og uten barn, ulike seksuelle legninger, folk med og uten høyere utdanning…osv!

Ta for eksempel Daniel Christensen som driver med "ærlig hacking" og varslet Telenor om et sikkerhetshull hos dem, hvorpå de sporenstreks ansatte han etterpå. 

De beste ideene kommer når folk med ulik bakgrunn snakker sammen!

Ulikhet skaper fordeler som:
🔑 35% økt sannsynlighet for høyere overskudd i bedriften (ved flerkulturelt mangfold i bedriften).

🔑 15% økt sannsynlighet for høyere overskudd i bedriften (ved kjønnsmangfold i bedriften).

🔑 6% større profitt hvis du har minst 30% kvinner i ledergruppa. 

Regioner og kommuner som vil ha næringsutvikling trenger en aktiv strategi for hvordan mangfold kan brukes som ressurs i næringsutvikling og verdiskaping. Men vi som enkeltpersoner og gründere kan også bidra. Vil DU være en del av et internasjonalt nettverk med gründere i små bedrifter, sjekk ut Creative Fierce


Kilder: Hvordan få tak i de beste hodene? (Innovasjon Norge), Oxford Research senter for vekstanalyse, SSB og Mintel Analyst. 

Naturen som energikilde når du føler deg utbrent - eller ikke vil bli det igjen
Distriktsminister for en dag